Shell : Energiebesparing

shell

Voor het in kaart brengen en uitwerken tot offerte niveau van de beste opties om zonder grote investeringen energie te besparen op de productiesite in Gent, deed Shell Belgium een beroep op onze expertise.

Dit door samen met Shell medewerkers en ondersteund door tijdelijke energiemonitoring van o.m. perslucht (meting persluchtdebieten), een toerentalgeregelde pomp (debiet en druk) en tracing.