Door een beperkt aantal metingen met perslucht debietmeters (flowmeters), druksensoren en vermogenloggers, krijgen we snel een zicht op de meest rendabele verbetermogelijkheden in uw persluchtsysteem.
 
Door u geselecteerde opties werken we uit door
- tijdelijke procesmetingen (indien nodig)
- offertes van leveranciers van energie-efficiënte perslucht componenten op te vragen en te vergelijken
- de bereikte resultaten te meten en te borgen door een permanente energiemonitoring van uw persluchtinstallatie.
 
Als onafhankelijk perslucht experts kunnen we u i.h.b. helpen door
- onze ervaring, waardoor met een beperkt aantal metingen op cruciale plaatsen, de beste verbetermogelijkheden meteen zichtbaar worden
- onze kennis over diverse courante grote perslucht toepassingen, persluchtcompressoren en de sturing ervan, persluchtdrogers, meetapparatuur, leidingen, ...
- onze onafhankelijkheid t.o.v. fabricanten / leveranciers

 

Meting van het persluchtverbruik van Ferromatrix

Adviezen ter verbetering 

dupont

Metingen vacuümpomp (debiet en onderdruk) en persluchtdebiet met perslucht debietmeter en vacuüm debietmeter op verschillende plaatsen in het luchtnet. 

Persluchtmetingen met flowmeters en vermogensloggers voor SVEX (Indaver - Sita) op de persluchtcompressoren en adsorptiedrogers van twee grote persluchtinstallaties

Voor Eternit onderzocht E-STER de beste mogelijkheden om minder energie te gebruiken voor

Metingen van het persluchtverbruik van EOC met perslucht flowmeters

msd

Voor de Merck Sharp Dohme afdeling in Heist-op-den-Berg (het vroegere Schering & Plough) stelde E-STER een model op dat accuraat het energiegebruik voorspelt i.f.v.

corex

Uit onze metingen van het persluchtdebiet bleek dat aan de compressoren niet veel viel te verbeteren, toch

Resultaat : perslucht besparing 23%, drukdaling van 8 ,2 naar 6 bar, definitief stilleggen van 1 vd 3 compressoren, permanente energiebesparing van 35¨% op persluchtinstallatie, terugverdientijd 8

Samsonite logo

Metingen persluchtdebiet. Berekening compressor rendement. Advies over eliminatie hoge druk net d.m.v. boosters 

shell

Voor het in kaart brengen en uitwerken tot offerte niveau van de beste opties om zonder grote investeringen energie te besparen op de productiesite in Gent, deed Shell Belgium een beroep op onze ex

oilio

Persluchtaudit bij Oilio (7 compressoren van samen 690 kW, persluchtnet op 37 bar en persluchtnet op 8 bar). Energie monitoring met o.m.