Onafhankelijk ir. expert perslucht installaties

 

Ik help collega's ingenieurs (utility, asset manager, maintenance, energy,..) van industriebedrijven om de werkingskosten van (perslucht)compressoren te verbeteren.

Enkele diensten ik aanbied:

  • persluchtverbruik meten door verhuur of verkoop van perslucht flowmeters ; meten van drukken en dauwpunt/T/RV
  • optimale sturing van een willekeurige combinatie van gascompressoren en -drogers met PLC + software
  • hulp bij het (her)ontwerp van de hele installatie (luchtnet, compressoren & drogers) o.b.v. metingen, berekeningen en OPEX / CAPEX / TCO analyse o.b.v. offertes 
  • benchmarking perslucht installaties : vergelijking OPEX (energie- + onderhoudskosten) van uw perslucht installaties t.o.v. de Best Beschikbare Technologie

Enkele resultaten van projecten waaraan ik meewerkte :

  • optimale sturing van 9 luchtcompressoren & -drogers van 4 merken op 4 locaties. Permanente energiebesparing: 305 kW elektrisch. Pay-back 5 maanden
  • vervanging 6 luchtcompressoren & -drogers door 2 compressoren & drogers . Verbetering : permanent 420 kW aan elektriciteit ; halvering onderhouds- en revisiekosten. Pay-back 1,9 jaar
  • verlaging gemidd. druk met 1+ bar na beperken drukfluctuaties luchtnet. Permanente besparing 65 -120 kW aan elektriciteit met pay-back 1-6 maanden (diverse cases)
  • 3 perslucht adsorptiedrogers definitief stilleggen na metingen ; pay-back 0
  • halvering aantal actieve compressoren door gebruik van boosters ; pay-back 6 maanden

 

Nieuws

Een land zonder industrie, is geen land meer. Interview met JF Gibromont (UTEXBEL)